5 Temmuz 2009 Pazar

simaylayım.

Başlık bize neler anlatıo ???Açıkliyim.yamır+simay=yazlığıniçinddesıkılıppatlamakölmekgebermekaltsiteerkekleriniizlemekgülbeyazagitmekkazıkyemekgelmekköşedeoturmakotururkenkıçdonmasıyaşamakbüyüklerdenbirningelipneoturuosunzburdakalkındemesinekarşılıkyavşakgülümmsemeyleolayıgeçiştiripoturmayadevametmekmelihleribeklemekgeldiklerindeyinesıkılmakbeklemeyedeğmemekaltsiteyeinmekiçnazımzdakisakızlarıatmakdemirkaya2009şifresiylealtsitevayrlısınakaynakyapmakbideohattanfilmizlemeyeçalşmakbizegelmekonagitmekaltsitekavşağınageldiğimzdeaçıyıgenişalmakyemekyapmakmutfakbatrmakgelengeçengüzelvücütlüboksuratlıkızlarıkıskanmakbedduaokumakbizdhagüzelizayağınayatmak-simay şimdi zaten dha güzeliz ki dedi-altsitekızlarınıbizim'erkeklerimize'yamamakyağızıbeklemekamaogelmemekumurumdaolmamakaltistekızlarınınonunhakkındasorusormasınaacayipuyuzolmakyinedekatlanmakdostaçadavranmakherşeyerağmenmutluolomayaçalşmakherkesisevmekdafiiçingiyinmek(ps:dafi=köpek)
hoşaf*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder